Pratsam

Tillgänglig digital service

Tillgänglig digital service

Pratsam sponsor av 9th European e-Accessibility Forum

Publicerad 08.06.2015

Vid konferensen 9th e-Accessibility Forum presenterar Daniel Ainasoja "Making daily newspapers accessible: Production to playback". Presentationen beskriver hur man i Finland gör dagstidningar mera tillgängliga för synskadade och läshandikappade samt hur Pratsams produkter och tjänster underlättar arbetet.