Pratsam

Tillgänglig digital service

Tillgänglig digital service

Kolibre skapar nya möjligheter till att utveckla hjälpmedel

Publicerad 11.06.2013

Pratsams samarbetspart inom öppen källkod, Kolibre rf, har publicerat programdelar till en spelare för talpublikationer vilket skapar nya möjliheter till att utveckla hjälpmedel. Programdelarna licensieras som öppen källkod, vilket betyder att vem som helst kan kopiera, förbättra och använda källkoden till olika behov. Tillsammans med källkoden har även dokumentation gjorts tillgänglig, så att vem som helst kan enkelt bygga en egen spelare för talpublikationer i Daisy-format.

Mera information här

Kolibre rf är ett ideellt initiativ till att skapa ett samfund för utveckling av hjälpmedel för personer med läshandikapp, initierat av Norra Österbottens svenska synskadade rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Pratsam Ab, med målsättningen att publicera utvecklingsresultaten som öppen källkod. Visionen är att alla ska få tillgång till talpublikationer med en naturlig röst var som helst i en individuellt anpassad mottagare - vare sig det gäller smarttelefoner, datorer, läsplattor eller skräddarsydda spelare.