Pratsam

Referenser taltidningar

Finlands svenska taltidningsförening

Finlands svenska taltidningsförening

Finlands svenska taltidningsförening rf grundades år 2013 i ett initiativ till att förenhetliga produktionen och utgivningen av 10 finlandssvenska dagstidningar som taltidningar.

Behov av nytt produktionssystem

De flesta taltidningar i Svenskfinland lästes i över 30 års tid in av frivilliga personer, som stadigt minskade i antal för varje år. Pratsam utvecklade tillsammans med FSTF ett produktionssystem för produktion av taltidningar i DAISY-format med talsyntes.

Systemet blev klart att tas i bruk år 2012 och efter ett drygt år producerades alla taltidningar med talsyntes. Produktionen sker automatiskt i Pratsam Producer och taltidningarna skickas därefter till distribution med Pratsam Server. 

Grafisk översikt över Pratsam Producers användning för taltidningar

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Stöd för olika dokumentformat

I produktionssystemet (Pratsam Producer) finns funktioner för import av xml och pdf från dagstidningar och processering av dessa format. Systemet ger kvalitetsrapporter på xml-material samt exporter i flera olika format för manuell bearbetning eller automatiskt processering.

En ny produktionsmetod som utvecklats för FSTF är baserad på webbskrapning, vilket betyder att systemet regelbundet hämtar de senaste nyhetsartiklarna från dagstidningarnas webbsidor och producerar med jämna mellanrum en taltidning i DAISY-format från materialet. Via en webbaserad editor kan material som enbart finns i papperstidningen fyllas på i taltidningen.

Distributionen moderniserades

Med Pratsam Server kan FSTF erbjuda prenumeranterna uppspelning av taltidningar med vanliga webbläsare samt program för Windows-datorer och andra spelare som stöder Daisy Online. Taltidningarna kan även laddas ner i DAISY-format och flyttas över till bärbara spelare.

Fördelar med Pratsam

FSTF har automatiserat flera manuella steg i produktionen av taltidningar med Pratsams lösningar och därmed sparar föreningen direkta lönekostnader för den manuella bearbetningen av tidningsmaterial.

Produktionen är även mera driftsäker och höjer kvaliteten på slutprodukten eftersom automatiseringen minskar risken för manuella misstag.