Pratsam

Referenser taltidningar

Finlands svenska taltidningsförening

Finlands svenska taltidningsförening

Finlands svenska taltidningsförening rf grundades år 2013 i ett initiativ till att förenhetliga de 10 finlandssvenska taltidningarna.

Behov av nytt produktionssystem

De flesta taltidningar i Svenskfinland lästes i över 30 års tid in av frivilliga, som dock stadigt minskade i antal de sista åren. Pratsam utvecklade tillsammans med FSTF ett produktionssystem för produktion av taltidningar i DAISY-format med talsyntes.

Produktionen sker numera automatiskt från dokumentformaten Dtbook eller Word 2003 xml och taltidningarna skickas därefter direkt till distribution med Pratsam Server.

Grafisk översikt över Pratsam Producers användning för taltidningar

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Stöd för olika dokumentformat

I produktionssystemet finns även funktioner för import av xml och pdf från dagstidningar och processering av dessa format. System ger kvalitetsrapporter på xml-material samt exporter i flera olika format för manuell bearbetning eller automatiskt processering.

För FSTF har en speciallösning som processerar Infomakers Newspilot xml-format utvecklats.

Distributionen moderniserades

I samband med ibruktagandet av nya Pratsam Server kan FSTF även erbjuda prenumeranterna uppspelning av taltidningar med vanliga webbläsare, Windows-datorer och apparater som stöder Daisy Online. Taltidningarna kan även laddas ner i DAISY-format.

Fördelar med Pratsam

FSTF har automatiserat flera manuella steg i produktionen av taltidningar med Pratsams lösningar och därmed sparar föreningen direkta lönekostnader för den manuella bearbetningen av tidningsmaterial.

Produktionen är även mera driftsäker och höjer kvaliteten på slutprodukten eftersom automatiseringen minskar risken för manuella misstag.