Pratsam

För synskadade

Pratsam Reader Web

Pratsam Reader Web

En lättanvänd DAISY web app

Pratsam Reader Web är en talboks- och taltidningsspelare för synskadade och andra personer med läsnedsättning.

Spelaren stöder den internationella DAISY-standarden, fungerar med vanliga webbläsare och kräver ingen installation. Därför är spelaren väldigt smidig för användaren att komma igång med.

Användaren kan öppna spelaren via en ikon, en länk per e-post eller via en webbsida. Reader Web går även att integrera som en "Lyssna på denna publikation"-knapp i en webbläsare exempelvis när användaren hittar en nyhetsartikel på internet. Uppspelningen är strömmande och talpublikationen kan därför spelas upp direkt när den öppnats.

Spelaren visar den upplästa texten och bilder samtidigt som den läser upp texten. Reader Web visar med en gul bakgrund vilken textrad som läses upp och gör det därmed lättare att följa med i texten, vilket underlättar för en del användare att ta till sig texten. 

Pratsam Reader Web cross-platform illustration

En DAISY-spelare för Mac, Windows, Linux, iOS och Android

Spelaren fungerar i webbläsare på alla moderna datorer inklusive Chromebooks. Pratsam Reader Web fungerar även på iOS- och Android-enheter, både smarttelefoner och surfplattor. Därför är spelaren ett utmärkt val om användaren eventuellt har flera plattformer som används för uppspelning och vill använda DAISY-böcker på Mac-, Linux- och Windows-datorer. Webbappen synkroniserar automatiskt användarens bokmärken till DAISY Online-tjänsten på Pratsam Server.

Pratsam Reader Web uppdateras kontinuerligt till att stöda nya versioner av webbläsare och är utförligt testad med de vanligaste webbläsarna:

Webbläsarlogon

Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox och Microsoft Edge (tidigare Internet Explorer).

Enkelt användargränssnitt

Användargränssnittet består av enkla funktioner: play, paus och knappar för att hoppa framåt eller bakåt i talboken. Användaren kan även öppna en meny för att navigera i innehållsförteckningen och lägga till bokmärken.

Reader Web har vid användning med dator nio snabbval på tangentbordet för att starta uppspelning, pausa, hoppa fram eller bakåt, öppna menyer, med mera.

Reader Web kan enkelt översättas till flera språk och finns idag tillgänglig på engelska, svenska, finska, holländska och tyska. Språket i spelaren väljs automatiskt utgående från det standardspråk användaren har aktiverat i sin webbläsare.

Stöder DAISY 2.02

Pratsam Reader Web stöder DAISY 2.02-standarden (alla typer med "Full audio") för digitala talböcker.

Kontakta oss för mera information!

Test även vår kostnadsfria demo!