Pratsam

För synskadade

Pratsam Reader Web

Pratsam Reader Web

Enkel att använda

Pratsam Reader Web är en talboks- och taltidningsspelare för synskadade och andra personer med läsnedsättning. Spelaren stöder DAISY-standarden, fungerar i vanliga webbläsare och kräver ingen installation. Därför är spelaren väldigt smidig för användaren att komma igång med.Pratsam Reader Web cross-platform illustration

Användaren kan öppna spelaren via en ikon, en länk per e-post eller via en webbsida. Reader Web går även att integrera som en "Lyssna på denna publikation"-knapp i en webbläsare exempelvis när användaren hittar en nyhetsartikel på internet. Uppspelningen är strömmande och talboken kan därför spelas upp direkt när den öppnats.

Spelaren fungerar på datorer samt iOS- och Android-enheter. Reader Web uppdateras kontinuerligt till att stöda nya versioner av webbläsare. 

Reader Web är utförligt testad i de vanligaste webbläsarna: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox och Microsoft Edge (tidigare Internet Explorer). 

Enkelt användargränssnitt

Användargränssnittet består av enkla funktioner: play, paus och knappar för att hoppa framåt eller bakåt i talboken. Användaren kan även öppna en meny för att navigera i innehållsförteckningen och lägga till bokmärken.

Reader Web har vid användning med dator nio snabbval på tangentbordet för att starta uppspelning, pausa, hoppa fram eller bakåt, öppna menyer, med mera.

Reader Web kan enkelt översättas till flera språk och finns i dag tillgänglig på engelska, svenska och finska.

Stöder DAISY 2.02

Pratsam Reader Web stöder DAISY 2.02-standarden (alla typer med "Full audio") för digitala talböcker.