Pratsam

För synskadade

Pratsam Reader Voice

Pratsam Reader Voice

Spela upp talpublikationer med din röst

Pratsam Reader Voice är en tjänst för distribution av talpublikationer till smarthögtalare. Tjänsten är tillgänglig för alla apparater som stöder Google Assistant, det vill säga smarthögtalare, smarttelefoner, hörlurar, smarta skärmar, smarta televisioner, med mera. 

Detta betyder att endast rösten behövs för att hämta talpublikationer och kontrollera spelarens funktion.

Funktioner som stöds:

  • Uppspelning av talböcker och taltidningar
  • Handsfri hantering med röstgränssnitt
  • Val av bok från personlig bokhylla
  • Återuppta uppspelningen från senaste position
  • Ändra uppspelningshastighet
  • Navigera i bokens sektioner
  • Lägg till, välj och radera bokmärken

Se våra videon på Pratsam Reader Voice-tjänstens funktion på Youtube (på engelska):

Stöder DAISY och andra tillgängliga format

Google Assistant finns redan integrerad i över en miljard apparater. Pratsam Reader Voice-tjänsten gör det möjligt för talboksbibliotek, organisationer och företag att erbjuda sitt tillgängliga material till användare av apparater som stöder Google Assistant.

Pratsam Reader Voice-tjänsten stöder uppspelning av DAISY och andra tillgängliga format. 

Koppla upp mot din bokhylla

Genom att anropa tjänsten kopplad till ditt bibliotek, aktiverad med Pratsam Reader Voice, tar röstassistenten kontakt och gör dina böcker tillgängliga. 

Pratsam har utvecklat en modell för en tjänst, tillgänglig för demonstration, och fortsätter utveckla tjänsten tillsammans med en testgrupp. Bibliotek, organisationer och företag med intresse av en strömningstjänst för röstassistenter får gärna ta kontakt.

Publik demo

Vår publika demo av tjänsten finns beskriven på adressen https://assistant.google.com/services/a/uid/0000004b3f613e75?hl=en och innehåller två DAISY-böcker på engelska. Den publika demo stöder ännu endast engelska, men vi kan öppna slutna demotjänster som stöder svenska vid behov. Öppna den publika tjänsten med "Ok Google, talk to Pratsam Reader".

Kontakta oss för mera information!