Pratsam

Referenser FAQ

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar Pratsam?

Pratsam distribuerar talpublikationer via internet, i huvudsak i ett digitalt specialformat som kallas DAISY. Spelarna är kopplade till internet via en fast, trådlös eller mobil förbindelse. Spelarna kan vara specialgjorda apparater, ett program till datorn eller en app till en mobiltelefon.

Vad kostar Pratsam?

Pratsamsystemet med tillhörande lösningar för uppspelning hanteras i vanliga fall av en organisation, som avgör om publikationerna är kostnadsfria eller inte. En organisation kan även erbjuda kostnadsfria stödtjänster med installation och felsökning.

Exempelvis som låntagare hos finländska specialbiblioteket uppbärs inga avgifter, men som prenumerant på en finlandssvensk taltidning utgår en avgift per taltidning. Se organisationernas webbsidor för mera information.

Hur får jag tag på en spelare?

Spelare fås via de intresseorganisationer som använder Pratsams lösningar. Kontakta din intresseorganisation för information om vilka möjligheterna är att få tag på en spelare. 

Vem installerar spelaren åt mig?

Beroende av intresseorganisationens resurser finns eventuellt stödpersoner tillgängliga som hjälper ute på fältet. Kontakta din intresseorganisation för mera information.

Min spelare får inte kontakt, vad är felet?

Ibland kan störningar förekomma i förbindelsen till internet. En enkel åtgärd som vanligen löser problemet är att bryta strömmen till nätverksutrustningen och pröva på nytt efter en minut.

Vem hjälper mig om spelaren inte fungerar?

Kontakta den som levererade spelaren och be dem hjälpa dig reda ut problemet. 

Vad gör jag om dagens tidning inte finns tillgänglig?

Ifall dagens tidning inte utkommit inom utlovad tid kan du kontakta din intresseorganisation för information. Gällande finlandssvenska taltidningar, kontakta Finlands svenska taltidningsförening rf.

Kan jag spara en taltidning?

Pratsamsystemet kan spara taltidningar i flera veckor och med spelarens styrpanel kan du behändigt bläddra till äldre tidningar.  

Varför talar rösten så långsamt?

Med en del spelare kan du höja och sänka hastigheten på talet. Ifall du sänkt hastigheten så kommer spelaren ihåg det nästa gång du lyssnar. Öka hastigheten igen med att trycka på plusknappen (+), sänk med att trycka på minus (-).

Kan jag få taltidningar och talböcker till samma spelare?

Med moderna spelare som stöder DAISY Online-standarden kan användaren koppla sin spelare till flera innehållsleverantörer. Kontakta din intresseorganisation eller ditt talboksbibliotek för mera information.