Pratsam

Konsultation

Pratsam konsultation

Pratsam konsultation

Lång erfarenhet

Pratsam har en lång erfarenhet av planering, utveckling och implementation av tjänster till synskadade och personer med annan läsnedsättning. Redan flera år innan företaget grundades år 2005 arbetade Pratsams personal med utveckling av IT-tjänster och skräddarsydda spelare för talböcker och taltidningar till synskadade.

Grafisk översikt över hur Pratsams produkter kan integreras i befintliga system

Framgångsrika projekt

Pratsam har genom åren planerat och genomfört framgångsrika projekt tillsammans med synskadades intresseorganisationer samt Finlands nationella specialbibliotek Celia, med tiotusentals användare och publikationer som har mycket höga krav på säker drift och skydd mot intrång. Pratsam upprätthåller i dag internettjänster med över 10.000 användare som aktivt strömmar talpublikationer med ljudfiler.

Stor branschkännedom

Erfarenheten ger en trygghet vid planering och val av teknisk lösning samt gör processen kostnadseffektiv tack vare att Pratsam vet vad som fungerar. Pratsam har även stor kännedom om branschen och de standarder som används.

Pratsam känner till vilka lösningar som fungerar för slutanvändaren och de behov som synskadade och andra personer med en läsnedsättning har för att kunna ta del av en talbok eller taltidning. 

Kontakta oss gärna för mera information!