Pratsam

För organisationer

Pratsam Server

Pratsam Server

En lösning för framtiden

Pratsams produkter togs ursprungligen fram för att ersätta de dyra lösningar som användes och ännu används för postning av cd-skivor och annan fysisk lagringsmedia till synskadade låntagare och prenumeranter.

Distribution via internet är förmånligare och snabbare än fysisk post och samtidigt en miljövänligare och hållbarare lösning för framtiden.

Skalbar distribution

Pratsam Server är en helhet för hantering av användare och digitala publikationer samt distribution och uppspelning av dessa via internet. Pratsam Server kan i dag leverera digitala talböcker och taltidningar i olika format till datorer, mobiltelefoner, surfplattor och apparater anpassade för synskadade.Grafisk översikt över Pratsam Server. Klicka för att se i en större version!

Klicka på grafiken för att se den i ett större format

Talpublikationerna kan strömmas direkt eller laddas ner för att senare spelas upp utan tillgång till internet. Pratsam Server stöder DAISY Online Delivery Protocol 1.0 för distribution till användare, men erbjuder även annan teknologi för distribution.

Systemet är byggt för att vara skalbart och det är enkelt att öka antalet användare och publikationer i ett redan installerat system. 

Adminstrera med webbläsaren

Till serversystemet hör ett gränssnitt för administration var man kan

  • Logga in med en vanlig webbläsare
  • Hantera publikationer, spelare och användare
  • Ta fram statistik och skräddarsydda rapporter exempelvis för fakturering
  • Följa upp eventuella problem hos prenumeranten

För slutanvändaren finns även användarsidor var

  • Publikationer kan laddas ner (om leverantören tillåter)
  • Publikationer kan öppnas direkt i Pratsam Reader Web eller Reader Win
  • Programvara kan laddas ner
  • Utskick av länkar på e-post för nya publikationer kan automatiseras

Flexibla distributionslösningar för olika behov

Pratsam Server levereras som en molntjänst och leverantören kan väljas efter kundens önskemål. Vi har erfarenhet av flera typer av serverlösningar och konfiguration samt drift av dessa. 

För större installationer kan vi leverera dedikerade serverlösningar i kundens lokaler eller hos serverhotell. Serversystemet är förberett för att vid behov spridas ut geografiskt för att minimera risken att inte vara tillgängligt om någon internetoperatör får problem. 

En hög prioritet är alltid säkerheten och vi är måna om att hålla alla system övervakade och uppdaterade.