Pratsam

För organisationer

Pratsam Server

Pratsam Server

En lösning för framtiden

Pratsam Server är en online plattform för distribution av tillgängliga talböcker och taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning. Pratsam Server stöder DAISY och DAISY Online men kan också användas med andra format.

Distribution via internet är förmånligare och snabbare än fysisk post. Samtidigt är online distribution en mera miljövänlig och hållbar lösning för framtiden.

Skalbar distribution med många alternativ

Med Pratsam Server kan tillgängliga talpublikationer hanteras och levereras i olika format till datorer, mobiltelefoner, surfplattor, smarthögtalare och specialapparater anpassade för synskadade. Användare, böcker, lån och distributionskanaler kan hanteras via ett webbgränssnitt eller ett API, som möjliggör integration med befintliga kundhanteringssystem.

Talpublikationerna kan strömmas direkt till spelaren eller laddas ner för att spelas upp senare när tillgång till internet kanske inte finns. Pratsam Server stöder flera olika teknologier för distribution, bland annat DAISY Online Delivery Protocol.

Online distributionsplattformen är byggd för att vara skalbar och det är enkelt att öka antalet användare, publikationer och kanaler i ett redan installerat system. Online distributionssystem med över 50.000 användare har installerats av Pratsam.

Pratsam Server systemöversikt

Klicka här för att se grafiken i ett större format

Adminstrera med webbläsaren

Till serversystemet hör ett gränssnitt för administration var man kan

  • Hantera plattformen med en webbläsare eller via ett API
  • Hantera publikationer, spelare och användare
  • Ta fram statistik och skräddarsydda rapporter exempelvis för fakturering
  • Följa upp eventuella problem hos prenumeranten

För slutanvändaren finns även användarsidor var

  • Publikationer kan laddas ner (om leverantören tillåter)
  • Publikationer kan öppnas direkt i Pratsam Reader Web eller Reader Win
  • Programvara kan laddas ner
  • Utskick av länkar på e-post för nya publikationer kan aktiveras

Flexibla distributionslösningar för olika behov

Pratsam Server levereras som en molntjänst och leverantören kan väljas efter kundens önskemål. Vi har erfarenhet av flera typer av serverlösningar och konfiguration samt drift av dessa. 

För större installationer kan vi leverera dedikerade serverlösningar i kundens lokaler eller hos serverhotell. Serversystemet är förberett för att vid behov spridas ut geografiskt för att minimera risken att inte vara tillgängligt om någon internetoperatör får problem. 

En hög prioritet är alltid säkerheten och vi är måna om att hålla alla system övervakade och uppdaterade.

Stöder DAISY-standarder och -protokoll

Pratsam Server stöder DAISY Online Delivery Protocol 1.0, nedladdning av zip-fil och uppspelning i webapp. Plattformen har ett omfattande stöd för DAISY 2.02 och som option vattenmärkning av DAISY 2.02-böcker, vilket gör att varje distribuerad kopia är unik och därmed kan spåras vid eventuell olovlig spridning.

Kontakta oss för mera information!