Pratsam

För synskadade

Pratsam Reader Win

Pratsam Reader Win

En tillgänglig spelare för Microsoft Windows

Microsoft Windows logo

Pratsam Reader Win är en för synskadade och andra personer med en läsnedsättning anpassad talboksspelare som fungerar i Microsoft Windows. Spelaren stöder DAISY 2.02 med audio och DAISY Online.

Användargränssnittet är röstbaserat och ger respons via inbyggd en guideröst. Programmet kan styras helt och hållet med tangentbordet. Därför behövs ingen separat skärmläsare för att kunna använda Reader Win. 

Programmet kan även aktiveras att startas automatiskt när datorn startar upp. Uppspelningen är strömmande och kan därför starta direkt när talboken eller taltidningen öppnas.

Flexibelt användargränssnitt

Programmet kan anpassas för olika behov, exempelvis med stor text och stora knappar. Med att växla till högkontrastläge i Windows blir gränssnittet ännu tydligare.

Pratsam Reader Win på en laptop

Pratsam Reader Web kan styras med ett vanligt tangentbord. En översikt och beskrivning av snabbtangenternas funktion hittas i hjälpsektionen, som också har en audioguide. Programmet kan även användas med tryckkänslig skärm. 

Stöder DAISY 2.02 och DAISY Online

Programmet stöder den internationella DAISY 2.02-standarden (alla typer med "Full audio") för digitala talböcker. Pratsam Reader Win stöder även basfunktionerna i DAISY Online Delivery Protocol 1.0.

Kontakta oss för mera information!