Pratsam

För synskadade

Pratsam Reader Win

Pratsam Reader Win

Spelare för Microsoft Windows

Microsoft Windows logo

Pratsam Reader Win är en för synskadade och andra personer med en läsnedsättning anpassad talboksspelare som fungerar i Microsoft Windows.

Användargränssnittet är röstbaserat och ger respons via inbyggd en guideröst. Programmet kan styras helt och hållet med tangentbordet. Därför behövs ingen separat skärmläsare för att kunna använda Reader Win. 

Pratsam Reader Win på en laptop

Programmet kan även aktiveras att startas automatiskt när datorn startar upp. Uppspelningen är strömmande och kan därför starta direkt när talboken eller taltidningen öppnas.

Flexibelt användargränssnitt

Programmet kan anpassas för olika behov, exempelvis med stor text och stora knappar. Med att växla till högkontrastläge i Windows blir gränssnittet ännu tydligare.

Programmet kan även användas med tryckkänslig skärm. Om någon funktion är oklar finns en talande hjälpmeny lätt tillgänglig med ett knapptryck.

Stöder DAISY 2.02 och DAISY Online

Programmet stöder den internationella DAISY 2.02-standarden (alla typer med "Full audio") för digitala talböcker. Pratsam Reader Win stöder även DAISY Online Delivery Protocol 1.0 (required basic operations).