Pratsam

Jämlik tillgång till information

Pratsam är ett av de ledande företagen inom utveckling av IT-lösningar för talböcker och taltidningar anpassade för personer med läsnedsättning. Vi stöder de internationella DAISY-standarderna och var den första leverantören i världen av en distributionstjänst i produktionsbruk med stöd för DAISY Online-standarden.

Vi har sedan starten år 2005 utvecklat många produkter för hantering av tillgängliga digitala talpublikationer och i vårt produktsortiment ingår högklassiga system för produktion och internetdistribution av dessa. För uppspelning har vi lösningar för datorer, surfplattor, mobiltelefoner och apparater anpassade för synskadade.

Våra distributionslösningar har en erkänt hög driftsäkerhet och vi konsulterar och anpassar våra lösningar enligt kundens behov.

Kontakta oss gärna för mera information!