Pratsam

Referenser taltidningar

Taltidningar via internet i Svenskfinland

Taltidningar via internet i Svenskfinland

Jakobstads Tidnings taltidning började läsas in på kassett år 1982 med frivilliga krafter, samtidigt som många andra finlandssvenska taltidningar. Ännu år 2003 lästes taltidningen in på kassett av ett 30-tal frivilliga, men postkostnaderna för kassetterna blev för höga och det var dags för något nytt.

Grafisk översikt från distribution av kassetter till internetdistribution

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Från kassett till internet

Internet via bredband hade år 2002 blivit tillgängligt inom en stor del av Jakobstads Tidnings spridningsområde och medel till ett pilotprojekt beviljades av Penningautomatföreningen RAY. Tillsammans med Norra Österbottens svenska synskadade (NÖSS) och flera teknikföretag i Jakobstad utvecklades den första versionen av Pratsam-systemet.

En specialanpassad mottagare

Det var viktigt att inläsningen var lika enkel som den tidigare kassettbandspelaren. En apparat anpassad med en enkel styrpanel utvecklades för ändamålet. Taltidningen lästes in på en skräddarsydd inläsningsmaskin och laddades upp via internet till en server, till vilken den specialanpassade taltidningsboxen tog kontakt när prenumeranten startade den.

Boxens skräddarsydda styrpanel hade stora taktila knappar för navigering i taltidningen och erbjöd möjlighet att ändra hastighet på talet.

Ett framgångsrikt system

Systemet lanserades år 2004 och 62 prenumeranter övergick då från kassett till den så kallade Pratsamboxen. Det nya systemet var framgångsrikt och år 2005 togs det i bruk hos den största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet i samarbete med Huvudstadsregionens taltidningsförening (HTF).

År 2007-2008 tog systemet i bruk för alla övriga åtta finlandssvenska taltidningar på uppdrag av Förbundet Finlands svenska synskadade rf (FSS). Fram till år 2017 fick över 300 prenumeranter sin dagstidning via Pratsamboxen. Idag används nyare system och spelare för att distribuera taltidningar, av Pratsam tillsammans med andra leverantörer.

Produktionen av taltidningarna har under åren 2012-2014 övergått till talsyntes, läs mera om hur detta förverkligats hos Finlands svenska taltidningsförening.