Pratsam

Tillgänglighet överallt

Tillgänglighet överallt

Samarbetsparter

Norra Österbottens svenska synskadade rf

Pratsamsystemet har sin historia i ett pilotprojekt åren 2003-2004 tillsammans med Norra Österbottens svenska synskadade rf (NÖSS) och Jakobstads Tidning (numera Österbottens Tidning, ÖT).

NÖSS fortsatte utveckla Pratsamsystemet tillsammans med Pratsam Ab under åren 2005-2013 och flera av Pratsam Abs produkter har sitt ursprung i projekten. Föreningen är även delägare i Pratsam Ab och det garanterar att produkter och tjänster byggs anpassade för synskadade. 

Kolibre rf

Kolibre logo

År 2012 grundade Pratsam Ab, NÖSS och Förbundet Finlands svenska synskadade rf en förening vid namn Kolibre rf, vars syfte är att publicera kärnan i Pratsamsystemet som generell programvarukod, publicera och förvalta källkoden öppet samt bygga ett utvecklarsamfund för den fortsatta utvecklingen.

Kolibre rf har sedan starten utvecklat flera nya funktioner i de lösningar som publicerats öppet på internet. Organisationer från bland annat Tyskland, Nederländerna och Sydafrika har använt källkoden i egna projekt. Pratsam Ab erbjuder konsultering och utveckling även kring Kolibres lösningar.

Mera om Kolibres verksamhet finns att läsa på www.kolibre.org.

Internationella DAISY-konsortiet

Daisy Consortium logoPratsam är medlem i det internationella DAISY-konsortiet och utvecklar system baserat på de standarder som konsortiet utvecklar tillsammans med synskadades intresseorganisationer världen över. Konsortiets webbsidor finns på www.daisy.org

Sensotec

Sensotec logoSensotec är ett belgiskt företag som tillhandahåller plattformen för Pratsam Reader App. Sensotecs lösningar används även i många andra länder av synskadade.

Sensotecs webbsidor hittas på adressen www.sensotec.be