Pratsam

För organisationer

Pratsam Producer

Pratsam Producer

Med eller utan talsyntes

Pratsam Producer är en lösning för produktion av digitala talpublikationer, både med och utan ljud. Producer stöder produktion med talsyntes och är en ypperlig tjänst för produktion av taltidningar, som behöver produceras snabbt med automatik. Producer kan användas för produktion av all slags publikationer anpassade för personer med en läsnedsättning, som digitala böcker och magasin.

Hanterar många olika format

Pratsam Producer har funktioner för att importera och behandla olika material, som PDF och XML. Producer kan skräddarsys för olika miljöer och sorterar in väsentliga element i en databas. Därifrån exporteras olika format som XHTML, DTBook, EPUB och Microsoft Word-dokument (exempelvis för manuell efterredigering och kontroll av material).

I Producer finns automation för att jämföra och verifiera XML-innehåll mot PDF, vilket är speciellt användbart vid automatiserad produktion av taltidningar för att ha kontroll över kvaliteten.  Innehållet kan lagras från dag till dag för att senare användas av exempelvis en lingvist vid förbättringar till talsyntesens uttal.

Pratsam Producer grafisk översikt

Klicka på denna länk för en större version av grafiken

Samla innehåll med web scraping

Web scraping är en metod som används för att samla innehåll från webbsidor med Pratsam Producer. Med denna metod samlas artiklar från en webbsida in fortlöpande under dygnets lopp och publiceras automatiskt som tillgängliga DAISY- eller EPUB-publikationer, anpassade för prenumerantens app eller apparat.

Om det finns behov av att editera innehållet eller lägga till artiklar och annonser innan publicering, finns en editor tillgänglig för editering av de webbskrapade artiklarna men också för att hantera sortering av artiklar, metadata och för att lägga till artiklar (se bilder på höger sida). Publiceringen kan schemaläggas och efter dagens slut kan en "daglig publikation" automatiskt arkiveras för senare bruk.

Dedikerad tjänst eller molntjänst

Pratsam Producer kan levereras som en dedikerad tjänst eller en molntjänst. Tjänsten är enkelt skalbar till olika volymer av publikationer.

Stöder DAISY och EPUB production

Pratsam Producer stöder DAISY and EPUB, de mest etablerade tillgänliga formaten använda av synskadade och andra personer med läsnedsättning.

Kontakta oss för mera information!