Pratsam

Tillgänglighet överallt

Tillgänglighet överallt

Historia

Pratsam Ab grundades i mars 2005 som resultatet av ett framgångsrikt utvecklingsprojekt hos Norra Österbottens svenska synskadade rf. Jonas Storholm och Roger Sundsten stod för den huvudsakliga mjukvaru- respektive hårdvaruutvecklingen i pilotprojektet och ett behov uppstod av att någon tog hand om tillverkning, vidareutveckling och drift av de spelare och system som tagits fram.

Under de första tio åren har över 5.000 personer med synskada eller annan läsnedsättning tagit del av över 450.000 talböcker och 400.000 taltidningar distribuerade via Pratsams system. År 2016 användes Pratsams system av cirka 12.000 låntagare och prenumeranter.

Daisy logoPratsam levererar kompletta system för hantering av talpublikationer, från produktion med talsyntes till administration av användare, spelare och innehåll i skräddarsydda system för distribution via internet. En viktig del i Pratsams system är stödet för DAISY, en samling internationella standarder för tillgängliga digitala talböcker och taltidningar.