Pratsam

Tillgänglighet överallt

Tillgänglighet överallt

Historia

Pratsam Ab grundades i mars 2005 som resultatet av ett framgångsrikt utvecklingsprojekt hos Norra Österbottens svenska synskadade rf. Jonas Storholm och Roger Sundsten stod för den huvudsakliga mjukvaru- respektive hårdvaruutvecklingen i pilotprojektet och ett behov uppstod av att någon tog hand om tillverkning, vidareutveckling och drift av de spelare och system som tagits fram.

Under de första tio åren kunde över 5.000 personer med synskada eller annan läsnedsättning ta del av över 450.000 talböcker och 400.000 taltidningar som distribuerades online via Pratsams system. År 2021 användes Pratsams system av över 50.000 låntagare som spelade upp över 900.000 talböcker via internetkopplade appar och apparater.

Daisy logoPratsam levererar kompletta system för hantering av talpublikationer, från produktion med talsyntes till administration av användare, spelare och innehåll i skräddarsydda system för distribution via internet. En viktig del i Pratsams system är stödet för DAISY, en samling internationella standarder för tillgängliga digitala talböcker och taltidningar.