Pratsam

Pratsam Reader Voice

Pratsam Reader Voice Villkor för tjänsten

Pratsam Reader Voice Villkor för tjänsten

Genom att ladda ner eller använda appen gäller dessa villkor automatiskt för dig - du bör därför se till att du läser dem noggrant innan du använder appen. Du får inte kopiera eller ändra appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Själva appen och alla varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter relaterade till den tillhör fortfarande Pratsam.

Personlig information

Dessa användarvillkor hänvisas till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår rösttjänst: vår Integritetspolicy, som fastställer de villkor för hur vi  behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du ger till oss. Genom att använda vår rösttjänst samtycker du till sådan behandling och garanterar du att alla uppgifter som du lämnat är korrekt. Det är ditt ansvar att hålla din åtkomst till appen säker.

Tillgänglighet

När det gäller Pratsams ansvar för din användning av appen, när du använder appen, är det viktigt att komma ihåg att även om vi strävar efter att se till att den alltid är uppdaterad och korrekt, förlitar vi oss på att tredje part tillhandahåller information till oss så att vi kan göra den tillgänglig för dig. Pratsam tar inget ansvar för förlust, direkt eller indirekt, som du upplever som ett resultat av att du helt förlitar dig på denna funktion i appen.

Inget beroende av information

Innehållet på vår rösttjänst tillhandahålls endast för allmän information. Den är inte avsedd att utgöra råd som du bör lita på. Du måste få professionella råd eller expertråd innan du tar eller avstår från någon åtgärd på grund av innehållet på vår rösttjänst. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår rösttjänst, gör vi inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, att innehållet på vår rösttjänst är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Ändringar i vår tjänst

Pratsam har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i appen eller ta betalt för dess tjänster, när som helst och av vilken anledning som helst. Vid någon tidpunkt kanske vi vill sluta tillhandahålla appen och kan avsluta användningen av den när som helst utan att meddela dig om uppsägning. Om vi ​​inte säger något annat, upphör de rättigheter och licenser som du beviljas i dessa villkor vid ett avslutande.

Ändringar av dessa villkor

Vi kan uppdatera våra villkor då och då. Därför rekommenderas att du granskar denna sida regelbundet för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera de nya villkoren på denna sida.

Dessa villkor gäller från och med 11 juni 2020.

Kontakta oss

Vår rösttjänst är en rösttjänst som drivs av Oy Pratsam Ab ( "vi" eller ”oss”), ett bolag som inrättats enligt finsk lag med FO-nummer 1954640-9, har sitt säte på Sven Dufvagatan 1, 68600 Jakobstad, Finland och e-post: info@pratsam.com.