Pratsam

Tillgänglig digital service

Tillgänglig digital service

Pratsam fyller 10 år!

Publicerad 23.03.2015

Under tio års tid har över 5.000 personer med synskada eller annan läsnedsättning tagit del av 450.000 talböcker och 400.000 taltidningar distribuerade via Pratsams system. Pratsam Ab fyller 10 år den 23 mars.

Sedan lanseringen av den första för äldre synskadade anpassade spelaren, Pratsam Box, har företaget tillsammans med intresseorganisationer utvecklat flera spelare för talpublikationer som Pratsam Reader, Pratsam Reader Web och Pratsam Mobile. Våren 2015 lanseras Pratsam Reader App, en spelare för moderna mobiltelefoner och surfplattor.

Pratsam levererar även kompletta system för hantering av talpublikationer, från produktion med talsyntes till administration av användare, spelare och innehåll i skräddarsydda system för distribution via internet. En viktig del i Pratsams system är stödet för DAISY, en samling internationella standarder för tillgängliga digitala talböcker och taltidningar.

Pratsam Ab vill tacka alla samarbetsparter för det viktiga arbete som gjorts under dessa tio år och som gett synskadade och andra personer med läsnedsättning tillgång till mera information.

-            Det finns ännu mycket som kan göras för ett mera jämlikt samhälle. Pratsam Abs målsättning är att med modern teknologi kunna erbjuda de bästa verktygen för detta i dag och i framtiden, säger Pratsam Abs vd Jonas Storholm.

Pratsam Ab vill tacka Norra Österbottens svenska synskadade rf, Österbottens Tidning, Huvudstadsregionens taltidningsförening rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf, Ålands synskadade rf, Celia-biblioteket, Kolibre rf, Finlands svenska taltidningsförening rf, Synskadades Centralförbund rf, Innovationsfinansieringsverket Tekes, NTM-centralen i Österbotten, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Jakobstads Företagarförening rf samt internationella DAISY-konsortiet för ett givande samarbete och ser fram emot att även i fortsättningen gemensamt möta nya utmaningar i utvecklingen av hjälpmedel.

 

För mera information:

VD Jonas Storholm, tfn +358 50 537 5915, e-post jonas@pratsam.com

Försäljning Daniel Ainasoja, tfn +358 50 527 4174, e-post daniel@pratsam.com