Pratsam

Våra produkter

Produkter

Produkter

Det sägs att det finns lika många olika behov som det finns personer med en läsnedsättning. Att finna en lämplig lösning för att spela upp talböcker och taltidningar kan vara en utmaning. Då är det bra att ha många alternativ att välja mellan.

På Pratsam har vi under många år utvecklat produkter tillsammans med synskadade. och vi har lärt oss att vi behöver kunna erbjuda så flexibla och mångsidiga produkter som möjligt. Vårt arbete har gett resultat: År 2017 använde nästan 15.000 personer Pratsams produkter.

Grafisk översikt över Pratsams produkter

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Vi bygger även lösningar för produktion av talpublikationer och distribution av dessa via internet. En av Pratsams kunder är Finlands nationella specialbibliotek Celia, som erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok. Vi har även byggt lösningar för att göra dagstidningar till taltidningar med talsyntes, inklusive distribution av dessa till prenumeranterna.

Pratsamsystemet stöder den internationella DAISY-standarden, ett format för att göra exempelvis en talbok lika lätthanterlig som en vanlig bok.

Vi jobbar även internationellt och är en partner med lång erfarenhet av skräddarsydda onlinetjänster. Kontakta oss gärna med frågor!