Pratsam

Våra produkter

Produkter

Produkter

Det sägs att det finns lika många olika behov som det finns personer med en läsnedsättning. Att finna en enda lämplig lösning som passar alla för att spela upp talböcker och taltidningar kan vara en utmaning. Då är det bra att ha många alternativ att välja mellan.

I över 15 år har Pratsam utvecklat produkter tillsammans med synskadade och vi har lärt oss att vi behöver kunna erbjuda så flexibla och mångsidiga produkter som möjligt. Ett hårt arbete som har gett resultat: över 50.000 personer använder Pratsams onlinetjänster idag för att lyssna till talböcker och taltidningar.

Från produktion till uppspelning

Lösningar för produktion av tillgängliga publikationer är en viktig del av Pratsams produktportfölj. Vi har utvecklat lösningar som omvandlar nyheter från dagstidningar till tillgängliga taltidningar med hjälp av talsyntes.

Olika format och webbskrapning kan kombineras för att producera en tillgänglig taltidning i format som DAISY för tidsbestämd publicering, flera gånger per dag om så önskas.

En av Pratsams kunder är Tillgänglighetsbiblioteket Celia, Finlands nationella bibliotek för alla som har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok. Celia erbjuder skön- och facklitteratur men också läroböcker till över 50.000 låntagare. Med Pratsam Server distribueras närmare en miljon DAISY-böcker varje år via internet till spelare anpassade för personer med läsnedsättning.

Vi jobbar även internationellt och är en partner med lång erfarenhet av skräddarsydda onlinetjänster.

Kontakta oss gärna med frågor!