Pratsam

Kundlösningar

När texten är otillgänglig

När texten är otillgänglig

En stor del av all information i dagens samhälle förmedlas som text, vare sig det gäller dagstidningar, böcker, e-post, webbsidor eller dokument. Har man inte möjlighet att ta till sig texten på ett enkelt sätt är det svårt att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin omgivning. Talböcker och taltidningar är för användarna ett fönster mot världen.

Pratsam gör det möjligt att enkelt och behändigt läsa talböcker och taltidningar med specialanpassade apparater, program och appar. En del föredrar avancerade spelare med många funktioner. Andra behöver en apparat som är lika enkel att hantera som en radio. Det är också viktigt att hastigheten på talet kan justeras till en nivå som passar lyssnaren.

Tack vare stöd för DAISY-formatet kan lyssnaren smidigt navigera i material. Tillsammans med användarna och deras intresseorganisationer har vi sedan år 2003 utvecklat våra lösningar till att passa många olika behov.

Våra distributionslösningar har en erkänt hög driftsäkerhet och vi kan även anlitas för konsultation.

Kontakta oss gärna med frågor!