Pratsam

För synskadade

Pratsam Mobile

Pratsam Mobile

Full frihet

Pratsam Mobile är en för synskadade anpassad bärbar DAISY-spelare som stöder mobila nätverk. Ett ypperligt val för lyssnaren som vill ha tillgång till talböcker eller taltidningar oberoende av plats och tid.

Spelaren kan jämföras med en radio, men där man själv kan välja vad man vill lyssna på och när. Pratsam Mobile kan behändigt bäras i fickan och användas med eller utan hörlurar.

Alltid uppkopplad

Pratsam Mobile har inbyggt stöd för mobila nätverk med snabb dataöverföring. Det gör att användaren kan använda mobilen online överallt var det finns täckning av mobila nätverk. För uppkopplingen används vanliga SIM-kort som tillhandahålls av nätverksoperatörerna.

Eftersom mobilen stöder teknik för strömmande ljud kan uppspelningen starta direkt mobilen får kontakt med leverantören av innehåll. I Finland erbjuder exempelvis det nationella specialbiblioteket Celia, Finlands svenska taltidningsförening rf och Synskadades Förbund sådana innehållstjänster till synskadade och andra personer med en läsnedsättning.

En mångsidig spelare

Pratsam Mobile har funktioner för att navigera i material, använda bokmärken, sleeptimer och ändring av hastighet på talboken eller taltidningen. Spelaren har tydliga taktila knappar för enkel hantering. Pratsam Mobile kommunicerar kontinuerligt med användaren med hjälp av ljud. 

Stöder DAISY 2.02 och DAISY Online

Pratsam Mobile stöder DAISY 2.02-standarden (alla typer med "Full audio") för digitala tillgängliga talböcker. Spelaren stöder även DAISY Online Delivery Protocol 1.0 (required basic operations).