Pratsam

Äänilehdet

Äänilehdet

Suomen ruotsinkielinen äänilehtiyhdistys

Suomen ruotsinkielinen äänilehtiyhdistys (Finlands svenska taltidningsförening rf) perustettiin vuonna 2013 aloitteenaan yhdenmukaistaa kaikki 10 suomenruotsalaista äänilehteä.

Uuden tuotantojärjestelmän tarve

Suurin osa suomenruotsalaisista äänilehdistä luettiin yli 30 vuoden ajan vapaaehtoisvoimin, joka tosin tasaisesti väheni viimeisinä vuosina. Pratsam kehitti yhdessä FSTF:n kanssa puhesynteesiä käyttävän Daisy-formaatin mukaisen tuotantojärjestelmän äänilehtien tuotantoon.

Tuotanto tapahtuu nyt automaattisesti Dtbook tai Word 2003 xml tiedostomuodoista Pratsam Producerissa ja äänilehdet lähetetään sen jälkeen suoraan jakeluun Pratsam Serverille.

Yleiskuva Pratsam Producerin käytöstä äänilehdille

Tuki erilaisille tiedostomuodoille

Tuotantojärjestelmässä on toimintoja sanomalehtien xml- ja pdf-muotoisille tiedostoille ja näiden formaattien prosessointiin.

Järjestelmä antaa laaturaportteja xml-materiaalille sekä vientimahdollisuuksia useissa eri formaateissa manuaalista käsittelyä tai automaattista prosessointia varten. FSTF:lle on kehitetty erityisratkaisu, joka prosessoi Infomakers Newspilot xml-formaattia.

Jakelujärjestelmä modernisoitiin

Uuden Pratsam Serverin käyttöönoton yhteydessä FSTF voi tarjota tilaajilleen äänilehtien soittoa tavallisimmilla internetselaimilla, Windows-tietokoneilla ja laitteilla, jotka tukevat Daisy Onlinea. Äänilehdet voidaan myös ladata DAISY-formaatissa.

Pratsamin etuja

FSTF on Pratsamin ratkaisuilla automatisoinut useita manuaalisia vaiheita äänilehtien tuotannossa ja näin yhdistys säästää suoria palkkakustannuksia lehtimateriaalin manuaalisesta käsittelystä.

Tuotanto on myös toimintavarmempaa ja nostaaa lopputuotteen laatua, sillä automatisointi vähentää manuaalisten virheiden riskiä.