Pratsam

För organisationer

Pratsam Producer

Pratsam Producer

Med eller utan talsyntes

Pratsam Producer är en lösning för produktion av digitala talpublikationer, både med och utan ljud. Producer stöder produktion med talsyntes och är exempelvis en ypperlig tjänst för produktion av taltidningar, som behöver produceras snabbt med automatik.

Grafisk översikt över Pratsam Producer. Klicka för att se större version!

Klicka på grafiken för att se den i ett större format.

Hantering av olika filtyper

Pratsam Producer kan importera och behandla olika material, som PDF och XML. Producer sorterar in väsentliga element i en databas och kan därifrån exportera olika format som xhtml, dtbook, Epub och Microsoft Word-dokument (exempelvis för manuell efterredigering och kontroll av material). Innehållet kan lagras från dag till dag för att senare användas exempelvis vid förbättringar till talsyntesens uttal.

I Producer finns automation för att jämföra och verifiera XML-innehåll mot PDF, vilket är speciellt användbart vid automatiserad produktion av taltidningar för att ha kontroll över kvaliteten.

Dedikerad tjänst eller molntjänst

Pratsam Producer kan levereras som en dedikerad tjänst eller en molntjänst. Tjänsten är enkelt skalbar till olika volymer av publikationer.